Ekológia, ochrana životného prostredia, zvyšovanie povedomia o environmentálnych problémoch a potrebe žiť udržateľnejšie, sa postupne dostáva do všetkých aspektov ľudského života. Uvedomujú si to aj výrobcovia, predajcovia a distribútori lepiacich pások a obalového materiálu. 

Obalové materiály sú súčasťou procesu balenia, ktoré patrí k vykonávaniu takmer každej podnikateľskej činnosti. Kvôli udržateľnosti i budovaniu značky je pre firmy dôležité venovať pozornosť aj tomuto aspektu podnikania. Zákazníci oceňujú a uprednostňujú spoločnosti, ktoré sa snažia správať ekologicky, napríklad používajú ekologické lepiace pásky. 

Lepiace pásky k udržateľnému baleniu patria  

Lepiaca páska je neodmysliteľnou súčasťou baliaceho procesu. Balenie produktov má praktický význam, pretože slúži na ochranu produktu pri preprave i manipulácii. Plastové obalové materiály a lepiace pásky pomaly nahrádzajú ekologickejšie varianty, ako napríklad recyklovaný baliaci papier a ekologické lepiace pásky. 

Tým pádom firma eliminuje množstvo odpadu, nakoľko udržateľné alternatívy balenia sa dajú recyklovať, alebo dokonca kompostovať. Lepiace pásky sa vyrábajú z prírodných a obnoviteľných zdrojov vo vysokej kvalite. To znamená, že balenie je možné realizovať s použitím menšieho množstva lepiacej pásky, čo eliminuje plytvanie a má pozitívny dopad na životné prostredie. Kľúčové je však to, že ekologická lepiaca páska sa môže recyklovať spolu s kartónovým balením. 

Udržateľnejšie lepiace pásky sú zhotovené napríklad z krepového papiera, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov, a lepidlo je z prírodného kaučuku. Papierové pásky, šetrné k životnému prostrediu, sa vyrábajú aj z kraftového papiera a tým pádom sa dajú recyklovať spoločne s kartónovou škatuľou. Je na ne možné aplikovať potlač na mieru, ktorou dáva firma svojim zákazníkom a obchodným klientom jasný signál, že jej záleží na životnom prostredí.