Medzinárodná doprava je v porovnaní s tou vnútroštátnou o niečo zložitejšia a vyžaduje implementáciu náročnejších procesov. Dôvodom je predovšetkým nutnosť optimalizovať prepravu tovaru podľa výhodnejších podmienok a často i kombinovať niekoľko dopravných prostriedkom s cieľom zaistiť dostatočnú bezpečnosť nákladu, ideálnu dobu prepravy i minimálnu celkovú cenu. V tejto konfigurácii už obvykle nie je možné využívať služieb jedného prepravcu a väčšina subjektov sa spolieha na špedičné spoločnosti.

Prepravné a špedičné spoločnosti – aký je medzi nimi rozdiel?

Prepravu tovaru si výrobcovia či predajcovia môžu zabezpečiť vlastnými prostriedkami, alebo využívajú ponuky tretích strán. Tie sú tvorené dvomi kategóriami – spoločnosťami prepravnými alebo špedičnými. Prepravná spoločnosť je v prípade, že subjekt nevlastní vlastné prepravné prostriedky, využívaná vždy, ak však ide potrebu prepraviť tovar na veľké vzdialenosti a cez územie niekoľkých štátov, vstupuje do procesu i špedícia, teda sprostredkovateľ, ktorý menom výrobcu alebo predajcu vyjedná podmienky prepravy s prepravnými spoločnosťami tak, aby kombináciou ich ponúk bolo možné dosiahnuť najlepšieho možného riešenia.

Výhody využívania špedičných služieb

S využitím špedičných služieb je spojovaných hneď niekoľko výhod, ktoré nadväzujú predovšetkým na skutočnosť, že špeditér si môže vyberať z viacerých možností, ktoré optimálne skombinuje. Ak sa výrobca či predajca pustí samostatne do zabezpečovania medzinárodnej preprava, čaká naň celá škála problémov, s ktorými sa bude musieť vysporiadať. Vedľa výberu vhodného poskytovateľa nákladnej prepravy (ktorého služby bývajú často regionálne obmedzené) je totiž potreba sa tiež poinformovať o tom, ako je legislatívne nákladná preprava v danom štáte či regióne podchytené, aké sú colné podmienky a poplatky atď. Samotný výber konkrétneho poskytovateľa by mal nakoniec vychádzať zo zváženia niekoľkých faktorov, ako je spoľahlivosť, dostupnosť a variability dopravných prostriedkov, zabezpečenie tovaru a samozrejme cena. Všetky tieto aspekty za vás vyrieši špedícia, ktorá naviac zoptimalizuje trasu i prepravné podmienky tak, aby bol tovar nakoniec dopravený v čo najkratšom čase a za ideálnu cenu.

Ako funguje špedícia

Z pohľadu zákazníka je špedičná služba pomerne jednoduchou záležitosťou – zadávateľ musí špeditérovi predať základné informácie o veľkosti, množstve a charakteru prepravovaného tovaru a o cieľovej destinácii. Úlohou špeditéra je potom naplánovať trasu, vybrať vhodný typ prepravného prostriedku a prepravcu práve s ohľadom na rozsah zásielky a vytvoriť dopyt. Štandardne sa v každom štáte či regióne s odlišnými prepravnými podmienkami volí iný prepravca, prípadne sa využíva partnerských spoločností. Z ponúk prepravcov sa napokon zvolia tie, ktoré sú cenovo i časovo optimálne, prípadne poskytujú ďalšie výhody uľahčujúce celý proces prepravy. Zákazník tak následne dostáva kompletný návrh prepravy spoločne s poradenstvom alebo rovno administráciou pozdĺž celej trasy. Väčšina špedičných firiem vytvára niekoľko návrhov, ktoré sa medzi sebou líšia rýchlosťou, cenou alebo niektorými ďalšími aspektami, aby si zákazník mohol vybrať z niekoľkých variantov.