Zabehnutie nového motora je kľúčovým procesom, ktorý môže mať výrazný vplyv na dlhodobú spoľahlivosť a výkon vášho nového vozidla. Aj napriek technologickým pokrokom je správny zábeh motora stále dôležitý aj pri nových modeloch vozidiel, nakoľko cieľom tohto procesu je umožniť motorovým komponentom, ako sú piesty, ojničné ložiská a valce, aby si “našli” svoje ideálne polohy a aby sa prípadné malé nerovnosti na povrchoch týchto komponentov prirodzene “zladili”.

Základné princípy zabehnutia motora

Správny zabehovací proces môže zabezpečiť, že motor bude pracovať hladko, efektívne a s minimálnym opotrebujúcim sa po mnoho rokov. Dodržiavanie nasledujúcich zásad vám pomôže správne zabehnúť nový motor tak, aby sa zladili všetky jeho komponenty.

Jemné zaobchádzanie počas prvého obdobia. Počas prvých niekoľkých stoviek kilometrov je dôležité zaobchádzať s motorom jemne. To znamená vyhýbať sa extrémnym otáčkam (RPM) a neťahať motor na maximálnych otáčkach. Ideálne je udržiavať motor v rozmedzí nízkych a stredných otáčok, aby sa komponenty mohli postupne “zabehnúť”.

Vyvarujte sa dlhodobého jazdenia na rovnakej rýchlosti. Rôznorodosť je kľúčom pri zábehu motora. To znamená, že by ste sa mali vyhnúť dlhodobému jazdeniu na rovnakej rýchlosti, najmä na diaľnici. Zmeny rýchlosti a otáčok motora pomáhajú rozličným častiam motora efektívnejšie sa zabehnúť.

Pravidelné kontroly a výmena oleja. Počas prvých niekoľko tisíc kilometrov je dôležité častejšie kontrolovať hladinu a stav motorového oleja. Výrobcovia často odporúčajú skoršiu prvú výmenu oleja, aby sa odstránili prípadné nečistoty a kovové piliny, ktoré mohli vzniknúť počas procesu zabehnutia.

Postupné zvyšovanie zaťaženia. S pribúdajúcimi kilometrami môžete postupne začať motor zaťažovať viac, avšak stále je dôležité vyhýbať sa extrémnym otáčkam až do momentu, keď je motor plne zabehnutý. Tento proces môže trvať od 1 500 do 3 000 kilometrov, v závislosti od typu vozidla a odporúčaní výrobcu.

Zabehnite správne aj brzdy na vašom vozidle

Podľa odborníkov z firmy Autodiely Protech, ktorí predávajú náhradné diely na motocykle a tiež náhradné diely na nákladné autá, je okrem motora dôležité venovať pozornosť aj brzdovému systému. Zabehnutie brzdového systému zahŕňa jemné používanie brzd počas prvého obdobia používania vozidla, aby sa zabránilo prepáleniu brzdových kotúčov a platničiek. To znamená, že počas prvých niekoľkých stoviek kilometrov sa snažte vyhnúť náhlemu a tvrdému brzdeniu, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Mierne a postupné brzdenie pomáha zabehnúť brzdové platničky a kotúče, zabezpečujúc ich rovnomerné opotrebenie a predlžujúc ich životnosť. Taktiež, podobne ako pri motorovom oleji, je dôležitá aj pravidelná kontrola stavu brzdového systému. Zabezpečte, aby brzdová kvapalina bola na správnej úrovni a že neexistujú žiadne uniky v systéme.

Dbajte na odporúčania výrobcov

Väčšina výrobcov vozidiel poskytuje záruku, ktorá pokrýva vady materiálu a spracovania, vrátane problémov, ktoré by mohli vzniknúť počas zábehu. Je však dôležité poznamenať, že škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo ignorovaním odporúčaní výrobcu počas zábehu sa zvyčajne nepovažujú za kryté zárukou. Je kľúčové dodržiavať odporúčané postupy a odporúčania výrobcu týkajúce sa zábehu vozidla. Týmto spôsobom zabezpečíte, že akékoľvek problémy, ktoré vzniknú počas záručnej doby, budú pravdepodobne pokryté zárukou. Ak počas zábehu narazíte na nejaké problémy, je dôležité o tom čo najskôr informovať autorizovaný servis. Rýchle adresovanie a oprava týchto problémov môže zabrániť ďalším škodám a zabezpečiť, že vaše vozidlo zostane v rámci podmienok záruky.

Po úspešnom zábehu môže prísť čas na prvú údržbu alebo výmenu opotrebovaných dielov. V dnešnej dobe je najvýhodnejšie hľadať náhradné autodiely online. Internetové obchody často ponúkajú široký výber dielov na rôzne značky a modely vozidiel, často za výhodnejšie ceny než tradičné kamenné predajne.

Nakoniec ešte niekoľko tipov, na ktoré by ste mali myslieť pri zábehu nového automobilu:

  • Obmedzte ťažké zaťaženie. Počas zábehu sa vyhnite ťažkému zaťaženiu vozidla, ako je ťažba alebo preprava ťažkých nákladov. Nadmerné zaťaženie môže zvýšiť tlak na motor a brzdový systém, čo môže viesť k predčasnému opotrebovaniu.
  • Nechajte motor zahriať. Pred odchodom, najmä v chladnom počasí, nechajte motor na chvíľu bežať na voľnobeh, aby sa mohol správne zahriať. Tým sa zabezpečí rovnomerné rozloženie maziva a zmiernenie opotrebovania vnútorných komponentov.
  • Používanie klimatizácie. Intenzívne používanie klimatizácie môže zvýšiť zaťaženie motora. Počas prvého zábehu sa snažte používať klimatizáciu s mierou, aby ste zbytočne nezaťažovali motor.
  • Sledujte teplotu motora. Dbajte na teplotu motora, aby ste predišli prehriatiu. Prehriatie môže spôsobiť vážne škody na motore, najmä počas zábehu, keď sú komponenty ešte viac náchylné na poškodenie.
  • Vyhnite sa častým krátkym jazdám. Krátke jazdy nedovolia motoru dosiahnuť optimálnu pracovnú teplotu, čo môže viesť k nedostatočnému odparovaniu kondenzácie a môže zvýšiť opotrebovanie motora. Pokiaľ je to možné, snažte sa plánovať jazdy tak, aby motor mohol dosiahnuť a udržať svoju optimálnu pracovnú teplotu.

Správnym zaobchádzaním s vozidlom počas zábehu a starostlivosťou o jeho kľúčové systémy môžete zabezpečiť, že vaše vozidlo bude slúžiť spoľahlivo a efektívne po mnoho rokov. Dodržiavaním týchto odporúčaní nielenže predídete potenciálnym problémom, ale tiež maximalizujete výkon a dlhovekosť vášho nového vozidla.