Čísla. Zaujímajú nás v každej oblasti. Kým niekedy nás tešia vysoké hodnoty, inokedy by sme videli radšej nižšie. Ako sa nenechať oklamať v prípade najazdených kilometrov vozidla z druhej ruky?

Ukážka ODO-Passu. Zdroj: rpzv.sk

Ukážka ODO-Passu. Zdroj: rpzv.sk

Sledujte oficiálne zdroje informácií

Každé používané vozidlo má svoju históriu. Počas celého životného cyklu vozidla dochádza k rôznym životným situáciám, ktoré jeho majiteľ či prevádzkovateľ musí absolvovať, alebo sa udejú neplánovane. Niektoré sú dané zákonom – emisná a technická kontrola, niektoré dobrovoľné – financovanie na lízing, pravidelný servis a niektoré nutné, ako napríklad prezúvanie pneumatík. Dokonca aj také, ktoré sú nepríjemné a nedajú sa predvídať patria k životu. Ide o dopravné nehody a poruchy. Každá z týchto udalostí zanechá v histórii vozidla stopu, ktorá má kladný, alebo záporný vplyv na stav vozidla a tým, samozrejme, aj na jeho hodnotu.

Práve hodnota zohráva podstatnú úlohu pri predaji vozidla. Nejeden nepoctivý predajca sa s vidinou zisku snaží kupujúceho uviesť do omylu. Jedným zo spôsobov je tzv. stáčanie kilometrov. Menej najazdených kilometrov vo všeobecnosti znamená vyššiu hodnotu vozidla. Nastavenie akejkoľvek hodnoty na počítadle prejazdenej vzdialenosti – odometri (nesprávne tachometri – ten meria otáčky) nie je na väčšine vozidiel zložité. Preto sa s touto nekalou obchodnou praktikou môže stretnúť ktokoľvek z nás.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité overenie najazdených kilometrov ešte skôr, ako sa dostanete k podpisu kúpnej zmluvy. ODO-Pass vám zobrazí stav kilometrov v čase, keď boli zaznamenané. Okrem dátumu odčítania a stavu odometra ako jediný oficiálny zdroj zobrazuje aj subjekt, ktorý dáta zaznamenal a životnú udalosť, pri ktorej bol stav odometra zaznačený.

Príklad záznamov v ODO-Passe zobrazujúci manipuláciu. Zdroj: rpzv.sk

Príklad záznamov v ODO-Passe zobrazujúci manipuláciu. Zdroj: rpzv.sk

Overenie kilometrov vozidla z pohodlia domova

To, či ojazdené vozidlo, o ktoré máte záujem je naozaj v takom stave, ako to prezentuje predávajúci, si overíte veľmi jednoducho aj sami. Nemusíte nikam chodiť, pretože všetky oficiálne informácie o danom vozidle sa dozviete aj online z pohodlia domova.

ODO-Pass v Registri prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) je jediným oficiálnym zdrojom informácií tohto druhu, ideálnym na overenie kilometrov vozidla v čase. Tu získate údaje o histórii najazdených kilometrov prevažne z územia SR, a teda aj istotu, či odometer vozidla, ktoré chcete kúpiť, nebol zmanipulovaný. Register je prepojený pomocou systému EUCARIS s inými členskými štátmi EÚ.

ODO-Pass bol vytvorený s cieľom odhaliť a eliminovať nezákonnú činnosť a zamedziť nekalým praktikám stáčania kilometrov. Ak v ODO-Passe vozidla zaregistrujete zníženie počtu najazdených kilometrov tam, kde by ste inak čakali ich zvýšenie, je to jasný dôkaz toho, že sa niekto v minulosti usiloval pohrať s číslami.

Príklad manipulácie so stavom najazdených kilometrov zobrazený v ODO-Passe. Zdroj: rpzv.sk

Zadaním EČV alebo VIN čísla do vyhľadávania na stránke RPZV sa dozviete hneď niekoľko užitočných faktov. Okrem overenia histórie najazdených kilometrov získate bezplatne informácie o dátume platnosti EK, TK, dátum vykonania kontroly originality a informáciu o tom, či na vozidle nie je pozastavená prevádzka.

Výsledok overenia podľa EČV. Zdroj: rpzv.sk

Výsledok overenia podľa EČV. Zdroj: rpzv.sk

Stav odometra predstavuje jeden z najdôležitejších parametrov ohraničuúcich výber ojazdeného vozidla. No nie jediný. Zaujímavou informáciou môžu byť aj poškodenia vozidla, ktoré nájdete v AUTO-Passe. RPZV neeviduje poškodenia len so Slovenka, ale aj z ďalších 14 krajín Európy a Ameriky, kde mohlo byť vozidlo poškodené ešte pred dovozom na Slovensko.

Pred kúpou vozidla oslovte predávajúceho a ODO-Pass či AUTO-Pass si vyžiadajte. Na základe získaných údajov si potom môžete vozidlo bezplatne overiť na webe registra.

Overenie existujúceho ODO-Passu. Zdroj: rpzv.sk

Overenie existujúceho ODO-Passu. Zdroj: rpzv.sk

Využime všetky prostriedky vyspelej technickej doby, ktoré máme k dispozícii a získajme náskok pred podvodníkmi.